XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT

Internationell konferens för tysklärare i Freiburg/Schweiz

Den 31 juli till den 4 augusti 2017 kommer jag att delta på en internationell konferens för tysklärare som träffas i Freiburg/Schweiz (Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT). Mottot för IDT är ”BRÜCKEN GESTALTEN – MIT DEUTSCH VERBINDEN: Menschen – Lebenswelten – Kulturen” (Skapa broar – med tyska: människor – sociala miljöer – kultur).

Jag ser verkligen framemot dessa dagar i Schweiz där jag ska lyssna på på föreläsningar, besöka didaktiska work shops och delta i andra seminarier. Man kommer att diskutera aktuella frågor om undervisning och inlärning av tyska, flerspråkighet, lära av varandra och få nya idéer.

Den Internationella tysklärarkonferensen vänder sig till tysklärare. Fokus kommer att ligga på praktisk forskning inom språkvetenskap.

De sektioner som jag bl.a har anmält mig till:

Lära med digitala hjälpmedel
Här tar man upp olika scenarier (Blended learning) där man använder sig av digitala hjälpmedel.

”Kulturbezogenes Lehren und Lernen”
Språk och kultur ligger mycket nära varandra. Frågor som tas upp:

  • Vad är realia?
  • Vilket syfte och mål har realia i språkundervisningen?
  • Hur förmedlas realia i läroböcker?

Projektorienterad lärande
Exempel av uppgifts- och projektorienterad undervisning. Aktuell forskning.

Dessutom besöker jag några av de olika diskussionspodier mm, mm.  Det kommer även att finnas ett kulturellt program (musik, filmer, konserter, litteraturläsningar etc); i och runt om Freiburg.

Jag hoppas kunna få dela med mig så mycket som möjligt av mina intryck och erfarenheter.

Bis bald!

Martina